Sekolahan dengan suasana yang menyenangkan, ditunjang dengan guru profesional, sehingga mengantarkan saya meraih cita-cita.
Mudah-mudahan SDN Pagagan 1 lebih maju
Mamang Kuswandi

Kasi Pelayanan di Pemerintah Desa Pagagan, DESA

Salut dalam pembangunan dan semangat tetap kompak
MASTURI

Guru, SMP Raudlatul Ulum Pagagan

Sekolah bertambah bagus
Tetap kompak
FAINOL HASAN

pelajar, MTS NASYRUL 'ULUM

Kesan : SDN pagagan 1 adalah sekolah yang bagus, guru-guru nya sangat baik. Baik dari segi sikap dan baik dari segi penyampaian materi pelajarannya.
Pesan : siapkanla fasilitas-fasilitas yang di perlukan guna memfasilitasi proses pembelajaran anak agar.
Suci Lailatul qomariyah

Mahasiswa, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

tidak pernah lupa jasa bapak dan ibu guru
AINUR RIZQA

Pelajar, SMPN 3 Pademawu

melihat kemajuan Sekolah jadi pengen sekolah lagi. semoga tetap jaya.
KUTSIYAH

IRT, -

Saya banyak menimba ilmu dan pesannya semoga SDN Pagagan 1 tambahbmaju dalam segala aspek
MOHAMMAD SUDARWIS

Wiraswasta , PAMEKASAN

Kesan : Ada banyak sekali pengalaman dan kenangan yang saya dapatkan disekolah ini. Saya bangga dan bersyukur bisa menuntut ilmu di SDN Pagagan 1.

Pesan : Untuk seluruh adik-adik kelas yang masih berada disekolah ini, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. Karena kelak ilmu itu akan menjadi bekal kalian di masa depan.

MAHRUS WANDI

OPERATOR SEKOLAH SD, SDN PAGAGAN 1

melihat kemajuan Sekolah jadi pengen sekolah lagi. semoga tetap jaya.
KUTSIYAH

IRT, -